Photos - AustraliaRetourKangourous  
Kangourous vus d'avion.  
(Photo Didier Forray)